חששות סוף החיים

More: צער ושכול , הלוויה & הזיכרון תכנון , כאב & סימפטום שליטה , תהליך הגסיסה / , טיפול בהוספיס , חיים בסיוע , טיפול פליאטיבי